τιμωρῇ

τιμωρῇ
τῑμωρῇ , τιμωρέω
to be an avenger
pres subj mp 2nd sg
τῑμωρῇ , τιμωρέω
to be an avenger
pres ind mp 2nd sg
τῑμωρῇ , τιμωρέω
to be an avenger
pres subj act 3rd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • οδηγητής — ο, θηλ. οδηγήτρια και οδηγήτρα (ΑΜ ὁδηγητήρ, ῆρος) αυτός που οδηγεί, οδηγός / νεοελλ. 1. ο καθοδηγητής, ο ηγέτης 2. το θηλ. η οδηγήτρια α) σταθερή γραμμή ή καμπύλη η οποία χρησιμεύει ως οδηγός για την περιγραφή καμπύλης ή επιφάνειας β) τεχνολ. ο… …   Dictionary of Greek

  • ομιλητήρ — ὁμιλητήρ, ῆρος, ὁ (Α) (κατά τον Ησύχ.) «θεράπων». [ΕΤΥΜΟΛ. < ὁμιλῶ + επίθημα τήρ (πρβλ. τιμωρη τήρ)] …   Dictionary of Greek

  • ομφητήρ — ὀμφητήρ, ῆρος, ὁ (Α) προφήτης, μάντης, χρησμωδός. [ΕΤΥΜΟΛ. < ὀμφή (Ι) «φωνή θεού» + επίθημα τήρ, μέσω ενός αμάρτυρου ρήματος *ὀμφάω (πρβλ. τιμωρη τήρ)] …   Dictionary of Greek

  • οπηδητήρ — ὀπηδητήρ (Α) (κατά τον Ησύχ.) «σύνοδος, ἀκόλουθος». [ΕΤΥΜΟΛ. < ὀπηδῶ «ακολουθώ κάποιον, συντροφεύω» + επίθημα τήρ (πρβλ. τιμωρη τήρ)] …   Dictionary of Greek

  • οπτήρας — ο (Α ὀπτήρ) νεοελλ. ναυτ. ναύτης σκοπός στον ιστό πλοίου που έχει την αποστολή να εποπτεύει τη θάλασσα και τον ορίζοντα ώστε να εντοπίζει έγκαιρα άλλα πλοία, σημεία ξηράς, ενδεχόμενους άλλους κινδύνους αρχ. 1. αυτός που κατοπτεύει, σκοπός ή… …   Dictionary of Greek

  • παυστήρ — ῆρος, ὁ, Α αυτός που καταπαύει ή διώχνει κάτι, αυτός που ανακουφίζει από κάτι («Ἀσκληπιὸν παυστῆρα πέμψω σῆς νόσου», Σοφ.). [ΕΤΥΜΟΛ. < θ. παυ τού παύω + κατάλ. τήρ (πρβλ. τιμωρη τήρ). Το σ τού τ. είναι αναλογικό προς το σ τού αορ. ἔπαυσα (βλ.… …   Dictionary of Greek

  • τρυγητήρ — ῆρος, ὁ, Α 1. αυτός που συλλέγει τους ώριμους καρπούς και ιδίως τα σταφύλια, ο τρυγητής 2. ονομασία αστέρα, προτρυγητήρ*. [ΕΤΥΜΟΛ. < τρυγῶ (Ι) + κατάλ. τήρ* (πρβλ. τιμωρη τήρ)] …   Dictionary of Greek

  • χειρονομησείω — Α θέλω να κάνω χειρονομίες. [ΕΤΥΜΟΛ. < χειρονομῶ + εφετ. κατάλ. σείω (πρβλ. τιμωρη σείω)] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”